Apple to Australia: “This is no time to weaken encryption”